Phân biệt báo cáo thường niên và báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính là hai loại báo cáo khá phổ biến trong các công ty. Dù có liên quan mật thiết tới nhau những mỗi loại báo cáo này lại có những vai trò, nội dung và mục đích khác nhau. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từng loại và phân biệt sự khác nhau giữa chúng.

Báo cáo thường niên là gì?

Báo cáo thường niên là gì

Báo cáo thường niên có thể hiểu là báo cáo hàng năm (thường niên tức là hàng năm) là một tài liệu tổng hợp cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động công ty trong suốt một năm qua. Tài liệu này thường phát hành vào cuối mỗi năm, trình bày một bức tranh tổng thể từ giới thiệu, tình hình kinh doanh, tài chính đến các kế hoạch định hướng phát triển trong tương lai.

Nội dung báo cáo thường niên thường bao gồm các phần chính như:

  • Giới thiệu chung về công ty trong đó bao gồm lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, và lĩnh vực hoạt động.
  • Thông điệp từ ban lãnh đạo gồm các chia sẻ về kết quả hoạt động trong năm qua, thách thức trước tình hình thị trường và đưa ra những định hướng tương lai.
  • Sản phẩm dịch vụ chính bao gồm các danh mục sản phẩm chỉnh, đưa ra những đổi mới, cải tiến trong năm qua.
  • Các hoạt động nổi bật như các sự kiện, dự án, hoạt động cộng đồng, các giải thưởng đạt được trong năm qua.
  • Báo cáo tài chính bao gồm tóm tắt các báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính đúng với tên gọi của nó là báo cáo chuyên về cung cấp các thông tin tài chính một cách chi tiết trong một khoảng thời gian nhất định, có thể theo quý hoặc theo năm. Mục tiêu chính là để cung cấp số liệu minh bạch và chính xác về tình hình tài chính của công ty cho chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các bên liên quan.

Báo cáo tài chính bao gồm các phần chính như:

  • Bảng cân đối kế toán bao gồm thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm tóm tắt doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ cung cấp thông tin về các dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
  • Thuyết minh báo cáo tài chính là phần nội dung giải thích chi tiết về các con số trong các báo cáo trên và cung cấp thông tin bổ sung cần thiết.

Điểm khác nhau giữa báo cáo thường niên và báo cáo tài chính

báo cáo thường niên và báo cáo tài chính

Cùng phân tích một số khía cạnh để nhận thấy rõ hơn vai trò của báo cáo thường niên và báo cáo tài chính.

Về khía cạnh thông tin

Báo cáo tài chính

Về mặt thông tin, báo cáo tài chính chủ yếu tập trung vào các số liệu cụ thể về tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí và lợi nhuận, phân tích tình hình tài chính của công ty một cách chính xác, minh bạch.

Báo cáo thường niên

Trong khi dó, báo cáo thường niên bao gồm cả báo cáo tài chính và thêm nhiều thông tin khác xoay quanh các hoạt động của doanh nghiệp. Báo cáo thường niên sẽ bổ sung thêm các phần về công ty như giới thiệu, sản phẩm/ dịch vụ, thông điệp lãnh đạo, các hoạt động chính, định hướng tương lai cùng các mục nội dung liên quan khác. Tài liệu này hướng tới việc cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về doanh nghiệp, trong khi báo cáo tài chính chỉ giới hạn ở các báo cáo tài chính.

Về mục đích

Báo cáo tài chính

Mục đích chính của báo cáo tài chính là tổng kết, đưa ra thông tin số liệu tài chính chính xác cho các bên liên quan. Điều này giúp cho các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, các bên liên quan đánh giá được tình hình tài chính, phân tích được tính hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp và những tiềm năng phát triển.

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên bên cạnh việc đưa ra các báo cáo tài chính, còn nhằm mục tiêu lớn hơn. Đó là khẳng định vị thế, xây dựng hình ảnh, thu hút đầu tư và tạo động lực cho các bên liên quan. Ngoài ra, tài liệu này còn giúp công ty thể hiện những giá trị, nét văn hoá doanh nghiệp và tầm nhìn tương lai đến khách hàng, đối tác, cộng đồng.

Về thời điểm phát hành

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thường được phát hành định kỳ theo quý hoặc theo năm. Các công ty thường công bố báo cáo tài chính hàng quý để cung cấp thông tin cập nhật về tình hình tài chính của mình cho các nhà đầu tư và các bên liên quan.

Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên, như tên gọi, được phát hành hàng năm. Đây là tài liệu tổng kết toàn bộ hoạt động của công ty trong suốt một năm và thường được công bố vào cuối năm hoặc đầu năm tiếp theo.

Hiểu rõ sự khác biệt giữa hai loại báo cáo thường niên và báo cáo tài chính này sẽ giúp các doanh nghiệp lập kế hoạch và thực hiện việc báo cáo một cách hiệu quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của các bên liên quan và góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín cho doanh nghiệp trên thị trường.

>> Đọc thêm: thiết kế báo cáo thường niên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN